Menu

Na co może pozwolić sobie komornik sądowy Gdynia?

Możliwość komentowania Na co może pozwolić sobie komornik sądowy Gdynia? została wyłączona

Sąd rejonowy Gdynia obejmuje swoim zasięgiem kilka gmin i nie rozpatruje tylko tych spraw, które są zastrzeżone do kompetencji sądu wojewódzkiego. Rozpatruje m.in. postępowanie w sprawie spłacania długu przez zadłużonego do wierzyciela. W tym celu sąd rejonowy posiada własnych pracowników w dziale komornika.

Kim komornik jest i jakiekompetencje ma komornik Gdynia?

Komornik Gdynia jest funkcjonariuszem publicznym (nie jest jednak przy tym urzędnikiem państwowym). Zajmuje się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia.

Komornik Gdynia, wbrew wielu obaw i negatywnej opinii publicznej, związanej z kojarzeniem spraw, w które dokonane zostało nadużycie przez wykonującego zawód, musi ściśle przestrzegać wyznaczonych przepisów. Dłużnik może złożyć skargę w sprawie przekroczenia swoich kompetencji przez wykonującego zawód. Skuteczny komornik Gdynia nie może stosować wobec Ciebie gróźb ani przemocy fizycznej, ani też żadnego ze sposób zastraszania słownego czy o charakterze fizycznym.

Na co może sobie pozwolić komornik sądu rejonowego Gdynia?

Komornik ma prawo odebrać Twoje mienie na wzgląd nakazu sądowego. Są to m.in. świadczenia socjalne oraz przedmioty potrzebne do wykonywania pracy finansowej. Nie może natomiast zająć zwierząt hodowlanych ani niektórych przedmiotów osobistych. W rzeczy samej, na początku nic Ci nie odbiera tylko wypisuje termin spłaty długu, który trzeba spłacić w wyznaczonym czasie, gdyż spłacającemu w innym wypadku grozi kara więzienia.

Komornik Gdynia

Jak uniknąć jego wizyty?

Wiele zależy od wierzyciela – gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania, pomimo wydania nakazu sądowego, wówczas wierzyciel ma prawo skierować dalszą sprawę do egzekutora długu. Tam składa wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego, gdzie podaje kwotę należnej nie odzyskanej własności pieniężnej. Dopiero wówczas rozpoczyna się działanie komornika. Warto więc pomyśleć o dogadaniu się ze swoim wierzycielem i systematycznym spłacaniu wyznaczonej przez sąd kwoty.